Områdeoversikt

Klikk eller peik på bildet for meir informasjon.

Områdeoversikt
Offentleg kai Industribygg Industritomt 5 Industritomt 3 Industritomt 2 Industritomt 1 Industritomt 4 Planlagt utfylling Industritomt 6 Privat kai

Offentleg kai

– Tilgang til offentleg djupvannskai

Industribygg

– Ledige kontor i kontorfellesskap
– Ledig industrihall
– Felles parkering
– Felles pauserom
– Felles møterom
– Raskt internett

Industritomt 5

– Ferdig planert industritomt
– ca. 3 dekar

Industritomt 3

– Grovplanert industritomt
– Tilgang til sjø
– 6,63 dekar

Industritomt 2

– Grovplanert industritomt
– Tilgang til sjø
– 5,76 dekar

Industritomt 1

– Grovplanert industritomt
– Tilgang til sjø
– 2,98 dekar

Industritomt 4

– UTLEIGD
– Grovplanert industritomt
– Tilgang til sjø
– 8,16 dekar

Planlagt utfylling

– Planlagt utfylling i sjø
– Planlagt molo

Industritomt 6

– ca. 7,5 dekar

Privat kai

– Tilgang til privat djupvannskai