Skip to content

Områdeoversikt

Klikk eller peik på bildet for meir informasjon.

Områdeoversikt
Offentleg kai Industribygg Industritomt 5 Industritomt 3 Industritomt 2 Industritomt 1 Industritomt 4 Planlagt utfylling Industritomt 6 Privat kai

Offentleg kai

– Tilgang til offentleg djupvannskai

Industribygg

– Ledige kontor i kontorfellesskap
– Ledig industrihall
– Felles parkering
– Felles pauserom
– Felles møterom
– Raskt internett

Industritomt 5

– Ferdig planert industritomt
– ca. 3 dekar

Industritomt 3

– Grovplanert industritomt
– Tilgang til sjø
– 6,63 dekar

Industritomt 2

– Grovplanert industritomt
– Tilgang til sjø
– 5,76 dekar

Industritomt 1

– Grovplanert industritomt
– Tilgang til sjø
– 2,98 dekar

Industritomt 4

– UTLEIGD
– Grovplanert industritomt
– Tilgang til sjø
– 8,16 dekar

Planlagt utfylling

– Planlagt utfylling i sjø
– Planlagt molo

Industritomt 6

– ca. 7,5 dekar

Privat kai

– Tilgang til privat djupvannskai

Kor finn du oss?

Om Vighedlå

Vighedlå er ein del av Viganeset industriområde i Hjelmeland kommune.

Reguleringsplanen for området har som føremål å leggja til rette for aktiv næringsdrift.

Alle industritomtene våre grensar til sjøen eller er sjønære.

Play Video

Kva kan me tilby?

Tjenester og fasilitetar

Me forvaltar og utviklar eit industriområde på
ca. 60–70 dekar lengst nord på Viganeset i Hjelmeland kommune.

Industribygg

Ledig plass i sjønært industribygg.

Kontorfellesskap

Ledige kontorplassar med felles møterom og pauserom.

Industritomter

Grovplanerte og ferdig opparbeidde tomter.

Djupvannskai

Offentleg og privat djupvannskai tilgjengeleg.